Przydatne adresy

URZĘDY MIASTA

Urzd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104 90-926 Łód

tel. (42) 638-40-00

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek: 9.00 – 17.00

roda: 8.00 – 16.00

Czwartek: 8.00 – 16.00

Pitek: 8.00 – 16.00

Urzd Miasta – Delegatura Łód – Bałuty

ul. Zachodnia 47

tel. (42) 253 56 00

 

Urzd Miasta – Delegatura Łód – Górna

Aleja Politechniki 32

tel. (42) 638 56 14

 

Urzd Miasta – Delegatura Łód – Widzew

Al. Józefa Piłsudskiego 100

tel. (42) 638 53 42

Urzd Miasta – Delegatura Łódródmiecie

ul. Piotrkowska 153

tel. (42) 638 57 57

 

Urzd Miasta – Delegatura Łód – Polesie

ul. Krzemieniecka 2b

tel. (42) 638 52 82

URZĘDY SKARBOWE

Urzd Skarbowy – Delegatura Łódródmiecie

ul. Dowborczyków 9/11 90-019 Łód

tel.: (42) 253-06-00

 

Pierwszy Urzd Skarbowy Łód – Bałuty

ul. Zachodnia 47 91-066 Łód

tel.: (42) 253-56-00

 

Drugi Urzd Skarbowy Łód – Bałuty

ul. witej Teresy Od Dziecitka Jezus 105 91-066 Łód

tel.: (42) 253-40-00

 

Urzd Skarbowy Łód – Widzew

ul. Papiernicza 7 92-312 Łód

tel.: (42) 275-08-00

Pierwszy Urzd Skarbowy Łód – Górna

ul. Wróblewskiego 10 93-578 Łód

tel.: (42) 258-81-00

 

Drugi Urzd Skarbowy Łód – Górna

ul. Wróblewskiego 10 93-578 Łód

tel.: (42) 258-82-00

 

Urzd Skarbowy Łód – Polesie

ul. 6 Sierpnia 84/86 90-646 Łód

tel.: (42) 254-60-00

POZOSTAŁE INSTYTUCJE

Oddział Gazowniczy

ul. Uniwersytecka 2/4

tel. (42) 675 93 15

 

Urzd Miasta – Wydział Finansowy

Sienkiewicza 5, Łód

tel. (42) 638-45-27

PGE Elektrownia

D.H. Uniwersal, Plac Niepodległoci 4

Al. Kociuszki 123

tel. (42) 222 22 22

 

Łódzki Orodek Geodezji

ul. Gen. Traugutta 21/23

tel. (42) 637 47 36